สยจ.สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมแก่ประชาชน

3 ธ.ค. 2562 09:07 น. 3,181 ครั้ง

                 เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย โดยนางสาวกฤติยา นำภานนท์ นิติกร ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความในศาลชั้นต้น กรณี ผิดสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีนายประเสริฐ เสือชาวป่า กรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อผุด เข้าร่วมเนื่องจากเป็นผู้นำชุมชนในพื้นที่

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด