ป.ป.ส. ร่วมบรรยายในหลักสูตรผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 72

3 ธ.ค. 2562 09:31 น. 372 ครั้ง

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายวิชัย ไชยมงคล ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 72 ภาควิทยาการ ในหัวข้อ “บทบาทของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่เกี่ยวกับการพิจารณาคดีของศาล” วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจสถานการณ์ของยาเสพติดในปัจจุบัน และบทบาทของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่เกี่ยวกับการพิจารณาคดีของศาล โดยมี ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 72 ร่วมฟังการบรรยาย รวมจำนวน 300 คน ณ ห้องสัญญา ธรรมศักดิ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ