ป.ป.ส. ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย และคณะศุลกากรนิวซีแลนด์ และมอบชุดอุปกรณ์ตรวจพิสูจน์อิเล็กทรอนิกส์

3 ธ.ค. 2562 09:36 น. 109 ครั้ง

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. และ พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมคณะผู้บริหาร ป.ป.ส. ให้การต้อนรับนายทาฮา แมคเฟอร์สัน H.E. Taha MacPherson เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย และคณะศุลกากรนิวซีแลนด์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ เรื่อง ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างไทย-นิวซีแลนด์ พร้อมมอบชุดอุปกรณ์ตรวจพิสูจน์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด ให้แก่ สำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติด ณ ห้องรับรองเภา สารสิน สำนักงาน ป.ป.ส.

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ