ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างผลิตชุดงานผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังและสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องตามโครงการกำลังใจฯ โดยวิธีคัดเลือก

3 ธ.ค. 2562 09:42 น. 18 ครั้ง

เอกสารแนบ