ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฏร

3 ธ.ค. 2562 11:06 น. 230 ครั้ง

เสาวลักาณ์

เสาวลักษณ์/ข่าว

กฤษดา/ออกแบบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ