สยจ.ขอนแก่น เข้าร่วมทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน

3 ธ.ค. 2562 12:08 น. 92 ครั้ง

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๓๐ น. นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ เข้าร่วมทำบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่)  โดยมีนายศรัทธา คชพลายุกต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในกิจกรรม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด