สยจ.สุราษฎร์ธานี จัดโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านนาเดิม อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3 ธ.ค. 2562 13:18 น. 58 ครั้ง

  วันที่ 3 ธันวาคม  2562 เวลา 09.00-12.00 น. โดยนายสุธีรวัชร์  เจริญวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายนายกิตติวิทย์ คงบุญรักษ์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกับที่ว่าการอำเภอบ้านนาเดิมและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่อำเภอบ้านนาเดิม จัดโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอาทิ พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านนาเดิม อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด