สยจ.พังงา ให้บริหารด้านการขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา และให้คำปรึกษากฎหมาย

3 ธ.ค. 2562 13:49 น. 93 ครั้ง

       เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพังงา ได้มีผู้มาขอรับคำปรึกษาขอทนายความเพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนในคดีแพ่งเกี่ยวเนืองคดีอาญา จำนวน 1 ราย และการขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพังงาได้แนะนำเกี่ยวกับเอกสารและให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือจัดเอกสารเพื่อนำมาประกอบในการพิจารณาคำขอต่อไป 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด