สยจ.สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่นิเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

3 ธ.ค. 2562 16:40 น. 72 ครั้ง

   วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2562 โดยนายสุธีรวัชร์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายนายกิตติวิทย์ คงบุญรักษ์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นิเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในพื้นที่อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด