สยจ.ปัตตานี ลงพื้นที่แจ้งสิทธิและขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม ณ ตำบลดอน และตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

3 ธ.ค. 2562 17:02 น. 98 ครั้ง

 วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ยุติธรรมจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นิติกรและเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงและฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม ณ ตำบลดอน และตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เพื่อใช้เป็นหลักประกันในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดปัตตานี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด