ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างเหมารถยนต์(รถตู้)ตามโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่น ๒๐ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 ธ.ค. 2562 17:02 น. 57 ครั้ง

เอกสารแนบ