ป.ป.ส. จัดประชุมผู้บริหาร สำนักงาน ป.ป.ส. ครั้งที่ 18/2562

4 ธ.ค. 2562 16:10 น. 103 ครั้ง

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร สำนักงาน ป.ป.ส. ครั้งที่ 18/2562 พร้อมด้วย นายวิชัย ไชยมงคล ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. นายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ผู้บริหารสำนักงาน ปปส.ภาค 1–9 และ ปปส.กทม. รวม 30 คน เข้าร่วมประชุมฯ วัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย และเร่งรัดการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการที่สำคัญ และร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่องการบริหารการเงิน บัญชี และการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยมี นางสาวรัชนีวรรณ แสงสาคร ผู้แทนจากกรมบัญชีกลางเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์

 

--

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ