ป.ป.ส. จัดประชุมชี้แจงการจ้างลูกจ้างปฏิบัติงานด้านยาเสพติด

4 ธ.ค. 2562 16:15 น. 308 ครั้ง

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายวิชัย ไชยมงคล ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจ้างลูกจ้างปฏิบัติงานด้านยาเสพติด วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการทำงาน และแนวทางการจ้างลูกจ้างปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ในปีงบประมาณ 2563 โดยมี ผู้บริหารสำนักงาน ปปส.ภาค 1–9 และ ปปส.กทม. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และลูกจ้างปฏิบัติงานด้านยาเสพติด สังกัด กอง/สำนักส่วนกลาง และ ปปส.ภาค เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านทาง Video Conference รวมจำนวน 250 คน ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์

 

--

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ