ป.ป.ส. ประกาศเจตนารมณ์มุ่งสู่องค์กรคุณธรรม

4 ธ.ค. 2562 16:18 น. 118 ครั้ง
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. นำผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. ประกาศเจตนารมณ์มุ่งสู่องค์กรคุณธรรม วัตถุประสงค์เพื่อนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการพัฒนาองค์กร และเพื่อให้เกิดสังคมคุณธรรมที่ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และกำหนด “คุณธรรมเป้าหมาย” เพื่อลดช่องว่างระหว่างวัย และให้เจ้าหน้าที่ได้มีความกล้าคิด กล้าทำ กล้ารับผิดชอบ กล้านำเสนอ ตลอดจนมีความกล้าเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับประชาชน ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง)

--

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ