ป.ป.ส. ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้านการปราบปรามยาเสพติด

4 ธ.ค. 2562 16:22 น. 93 ครั้ง

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้านการปราบปรามยาเสพติด มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. จำนวน 25 นาย และบริษัท Elegance จำนวน 5 นาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้านการปราบปรามยาเสพติด ณ ห้องประชุม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส.

 

--

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ