ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างจัดทำสื่อวีดีทัศน์ขนาดสั้นในการนำเสนอผลงานกิจกรรมสร้างการรับรู้เพื่อส่งเสริมการกลับคืนคนดีสู่สังคมของผู้พ้นโทษ สมภพเสวนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 ธ.ค. 2562 17:13 น. 14334 ครั้ง

เอกสารแนบ