ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างตกแต่งสถานที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าาเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 ธ.ค. 2562 17:15 น. 14333 ครั้ง

เอกสารแนบ