สยจ.พิษณุโลก ร่วมประชุม อสม.ประจำตำบลท่านางงาม

12 ธ.ค. 2562 19:57 น. 14,473 ครั้ง

          เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายธวัชจีรัญ พันมา ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ เข้าร่วมประชุม อสม.ประจำตำบลท่านางงาม เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ และงานบริการของกระทรวงยุติธรรม ให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านางงาม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด