สยจ.สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

13 ธ.ค. 2562 09:27 น. 15,126 ครั้ง

            เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒   สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย โดยที่ปรึกษากฎหมาย ประจำคลินิกยุติธรรม อำนวยความยุติธรรมให้บริการประชาชนโดยให้คำปรึกษากฎหมายที่ดิน จำนวน ๑ ราย และ  เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ปรึกษากฎหมาย ประจำคลินิกยุติธรรม ให้บริการประชาชนโดยให้คำปรึกษากฎหมาย กรณี ผิดสัญญาซื้อขายที่ดิน จำนวน ๑ ราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด