ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างตกแต่งสถานที่ ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 ธ.ค. 2562 10:00 น. 14171 ครั้ง

เอกสารแนบ