สยจ.สกลนคร ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน

13 ธ.ค. 2562 10:14 น. 14,360 ครั้ง

วันพฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร (1) ให้คำปรึษากฎหมายกรณีนิติกรรมสัญญา(เช่าซื้อ) , (2)กรณีเกี่ยวกับจราจร (3) และกรณีที่ดินพิพาท รวมจำนวน 3 ราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด