“ยุติธรรม” เปิดการฝึกอบรมส่งเสริมมาตรฐานการคุ้มครองพยาน คดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

13 ธ.ค. 2562 13:26 น. 14,531 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ