"กระทรวงยุติธรรม" ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

18 ธ.ค. 2562 10:44 น. 154 ครั้ง

ในวันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี นางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันตนเองจากภัยสังคม มุ่งสร้างจิตสำนึกและวินัยในตนเอง ต่อต้านการทุจริต สามารถป้องกันภัยจากยาเสพติด และให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการดำรงชีวิตที่ถูกต้อง โดยมี นางสาวฉวีวรรณ แสนทวี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม วิทยากร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ จำนวนกว่า ๒๐๐ คน เข้าร่วมฯ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด