สยจ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณีเปิดภาพนาทีแก๊งพม่ารุมแทงชาวมอญ 2 ศพ หยามเกียรติ ชวนกินเหล้าแล้วไม่กิน

29 ธ.ค. 2562 19:28 น. 154 ครั้ง

      ข้อเท็จจริงเบื้องต้นทราบว่าเหตุเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 กลุ่มแรงงานพม่าไม่พอใจชาวมอญ ที่ชวนเรียกกินเหล้าแต่ชาวมอญไม่กิน ทำให้กลุ่มแรงงานพม่าไม่พอใจ พูดหาเรื่องและเข้ามาชกต่อยชาวมอญ ได้มาแจ้งผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้ช่วยมาเคลียร์ ทางผู้ใหญ่บ้านได้เข้ามาเคลียร์และให้ต่างฝ่ายต่างเลิกแล้วต่อกัน อย่าได้มีเรื่องกันอีก กระทั่งวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลาประมาณ 16.00 น. ชาวมอญ ได้มาหานาหลานชาย  และได้บอกว่าถูกกลุ่มแรงงานพม่าหาเรื่องจะทำยังไงดี หลานชายบอกว่าให้แล้วๆกันไปอย่ามีเรื่องกันเลย จากนั้นทั้ง 2 คนได้เดินออกมาจากบ้านพักเพื่อจะมาร้านค้า  กลุ่มแรงงานพม่าได้ขับรถจักรยานยนต์มากัน 6 คน และจอดรถดักรอกลางทาง เมื่อชาวมอญกับหลานชาย เดินผ่านมา ได้เข้ารุมทำร้ายทั้ง 2 คน พยายามหลบหนีและกระโดดลงไปในน้ำ กลุ่มคนพม่ากระโดดตาม และใช้อาวุธแท่งเหล็กกูดชาร์ปกระหน่ำแทงจำนวนหลายแผล เป็นเหตุให้หลานชาย บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา  เพื่อนผู้เสียชีวิต อีกสองคนได้เข้าช่วยเหลือ ถูกกลุ่มแรงงานพม่าใช้อาวุธมีดแทงได้รับบาดเจ็บสาหัส ถูกนำส่งตัวเข้ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการดังนี้

       พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้แจ้งสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญาให้แก่ ทายาทของผู้เสียชีวิต ทั้ง 2 ราย และญาติของผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง 2 ราย

ผลการให้ความช่วยเหลือ

       เบื้องต้นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสาครได้แจ้งสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญาให้แก่ ทายาทของผู้เสียชีวิต ทั้ง 2 ราย และญาติของผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง 2 ราย เกี่ยวกับสิทธิผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพ. ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  โดยเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้แก่ผู้เสียหายในคดีอาญา ตามหลักสิทธิมนุษยชน  ทั้งนี้ ได้สอบถามทายาทของผู้เสียหาย แล้วแจ้งว่ายินยอมให้เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม นำเสนอภาพถ่ายและนำเสนอข่าว โดยไม่เปิดเผยชื่อสกุล

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด