ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

3 ม.ค. 2563 16:45 น. 322 ครั้ง

เอกสารแนบ