ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

7 ม.ค. 2563 18:10 น. 223 ครั้ง

เอกสารแนบ