กระทรวงยุติธรรม ร่วมสวดพระอภิธรรม พันเอกประพัฒน์ จันทร์โอชา บิดานายกรัฐมนตรี

14 ม.ค. 2563 11:35 น. 200 ครั้ง

กฤษดา/ข่าว/ถ่ายภาพ/ออกแบบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ