ยธ.ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

14 ม.ค. 2563 17:35 น. 216 ครั้ง

เสาวลักษณ์/ข่าว

สุกฤษฏิ์/ถ่ายภาพ

กฤษดา/ออกแบบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ