สยจ.พิษณุโลก ร่วมออกบูธในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๓

14 ม.ค. 2563 19:45 น. 71 ครั้ง

          เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก ออกบูธในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๓  ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กฎหมาย มอบแผ่นพับ สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมาย และให้คำปรึกษากฎหมาย แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน รวม ๓๑ ราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด