สยจ.ขอนแก่น ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน 7 ราย

14 ม.ค. 2563 19:48 น. 75 ครั้ง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน ๗ ราย  ดังนี้

       ๑.ยื่นคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา จำนวน ๑ ราย

       ๒.ปรึกษากฎหมาย

            เรื่อง การยื่นคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา จำนวน ๔ ราย

            เรื่อง ค้ำประกัน            จำนวน ๑ ราย

            เรื่อง สัญญาจ้างทำของ   จำนวน ๑ ราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด