สยจ.พิษณุโลก ให้ความช่วยเหลือประชาชน รวม ๙ ราย

14 ม.ค. 2563 19:53 น. 56 ครั้ง

          เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ คลินิกยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน เรื่องทำให้เสียทรัพย์ ๑ ราย เรื่องการบังคับคดี ๑ ราย ให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมฯ ช่วยเหลือในการดำเนินคดี เรื่องทำให้เสียทรัพย์ ๑ ราย ให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ในฐานะผู้เสียหาย กรณีร่างกาย ๒ ราย กรณีเพศ ๒ ราย กรณีจราจร ชีวิต ๑ ราย และรับคำขอรับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ทนายความของผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน คดียาเสพติด ๑ ราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด