สยจ.ขอนแก่น ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณีลูกเลี้ยงวัย 35 ปี ปาระเบิดขวดใส่พ่อเลี้ยงพิการ ใช้มีดฟันซ้ำ ชาวบ้านผวาหนักไม่กล้านอนบ้าน กลัวกลับมาทำร้ายอีกครั้ง

15 ม.ค. 2563 10:22 น. 78 ครั้ง

        เหตุเกิดที่ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น โดยผู้เสียหายเป็นชาย อายุ 50 ปีซึ่งเป็นพ่อเลี้ยง ถูกลูกเลี้ยง ปาระเบิดขวดใส่จนไฟลุกท่วม ก่อนใช้อาวุธมีดที่มัดรวมกันหลายเล่มฟันที่ศีรษะ และตามร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส จากนั้นก็หลบหนีไปนั้น

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการดังนี้

  1. เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่นได้ลงพื้นที่เพื่อแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559) 
  2. ได้ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

ผลการให้ความช่วยเหลือ

        เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ร่วมกับกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนเมืองบ้านไผ่,โรงพยาบาลบ้านไผ่ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ณ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้เสียหาย โดยได้ให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมและได้ดำเนินการเเจ้งสิทธิในการยื่นคำขอการยื่นคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาแก่ผู้เสียหาย ตามพระราชบัญญัติตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559) ให้ผู้เสียหายได้รับทราบถึงสิทธิการขอรับค่าตอบแทนฯ และช่องทางการรับความช่วยเหลือตามภารกิจของกระทรวงยุติธรรม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด