สยจ.พังงา พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจัดนิทรรศการในงาน"เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี ๒๕๖๓

15 ม.ค. 2563 12:06 น. 106 ครั้ง

      เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพังงา ประกอบด้วย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา เรือนจำจังหวัดพังงาและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพังงา ร่วมกับจังหวัดพังงา ในการจัดนิทรรศการในงาน"เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี ๒๕๖๓" ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เพื่อแจกเอกสารประชาสัมพันธ์งานบริการกระทรวงยุติธรรมและรับปรึกษากฎหมายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด