ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างผลิตแผ่นพับประชาสัมพันธ์มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนยุติธรรม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ม.ค. 2563 15:32 น. 20 ครั้ง