สยจ.นครพนมได้ให้คำปรึกษากฎหมายเเก่ประชาชน

15 ม.ค. 2563 15:34 น. 42 ครั้ง

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ กลุ่มอำนวยความยุติธรรมเเละนิติการ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนม ได้ให้คำปรึกษากฎหมายเเก่ประชาชน กรณีขายฝาก จำนวน ๑ ราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด