สยจ.เลยลงพึ้นที่ให้ความช่วยเหลือกรณี สลดสังคม ! เด็ก 14 เมาเหล้าขาว ข่มขืนยายข้างบ้าน วัย 60 ไม่สำนึกบุญคุณเคยให้ข้าวกิน

21 ม.ค. 2563 09:28 น. 247 ครั้ง

 

    เด็กอายุ 14 ปี เมาเหล้าขาว ข่มขืนยายข้างบ้าน วัย 60 ปี ไม่สำนึกบุญคุณเคยให้ข้าวกิน” เหตุเกิดเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลาประมาณ 23.30 นาฬิกา ภายในพื้นที่อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพและถูกควบคุมตัวที่สถานพินิจจังหวัดเลยฯ ในเบื้องต้นได้ตั้งข้อหาบุกรุกเคหสถานผู้อื่นในเวลากลางคืนฯ ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้ายฯ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย ดำเนินการดังนี้

  1. เจ้าหน้าที่ยุติธรรมได้แจ้งสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย แก่จำเลยในคดีอาญาฯแก่ผู้เสียหาย
  2. เจ้าหน้าที่ได้ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและคำแนะนำด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง

  ผลการให้ความช่วยเหลือ

  เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยุติธรรมได้แจ้งสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาฯแก่ทายาทผู้เสียหายตามแนวทางการให้ความช่วยเหลือตามภารกิจของกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด