DSI ตรวจสอบกรณีบุกรุกที่ดินเขาใหญ่ของนักการเมือง เป็นคนละพื้นที่กับที่รับเป็นคดีพิเศษ

21 ม.ค. 2563 17:19 น. 678 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด