สยจ.ชัยภูมิ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ กรณีผัวเมาคลั่งชักปืนรัวยิงเมีย 14 นัดดับอนาถคาร้านพลุ น้องเมียสาหัส

22 ม.ค. 2563 11:01 น. 239 ครั้ง

        จากกรณีนายชูเกียรติ วงศ์สุข อายุ 52 ปี เมาคลั่ง ชักปืน 9 มม. รัวยิงภรรยาจนเสียชีวิตที่บ้านจังหวัดชัยภูมิ และน้องสาวผู้เสียชีวิต เหตุเกิดเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 นั้น

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการดังนี้

       เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีได้ลงพื้นที่เพื่อแจ้งสิทธิแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559) และทำการสอบถามข้อเท็จจริงแห่งคดีต่อพนักงานสอบสวน 

ผลการให้ความช่วยเหลือ

      ได้แจ้งสิทธิตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา แก่น้องสาวผู้เสียชีวิต ซึ่งทางญาติผู้เสียหายจะมาดำเนินการหลังจากที่จัดการงานศพเรียบร้อยปัจจุบันญาติผู้เสียหายรอรับศพอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด