สยจ.หนองบัวลำภู ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณีลุงซ้อนป้าจะไป รพ. จยย.ล้ม รถทับลุงหัวแตกดับสยอง ตร.เร่งตรวจสอบหาคู่กรณี

23 ม.ค. 2563 09:38 น. 149 ครั้ง

        กรณีเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 เวลาประมาณ 06.30 นาฬิกา บริเวณถนนในเขตเทศบาล
จังหวัดหนองบัวลำภู ได้เกิดอุบัติเหตุ รถบรรทุก 6 ล้อ เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ที่ชายอายุ 74 ปี
เป็นผู้ขับขี่โดยมีภรรยาเป็นผู้นั่งซ้อนท้ายโดยทั้งสองจะเดินทางไปที่โรงพยาบาลหนองบัวลำภูเพื่อรับศพลูกชายของภรรยา  จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ชายผู้ขับขี่ในที่เกิดเหตุ ส่วนผู้โดยสารมาด้วยได้รับบาดเจ็บแขนขวาหัก

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำพู ดำเนินการดังนี้

  1. กรณีผู้เสียชีวิตต้องรอการพิสูจน์ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายประมาทจึงเป็นกรณีที่ยังไม่แน่ชัดว่านายทองสุขฯ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือไม่ และ ทายาทของนายทองสุขฯ สามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือค่าเสียหายเบื้องต้น (ค่าปลงศพ) จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โดยยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดอุดรธานี
  2. กรณีภรรยา ในส่วนค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โดยยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดอุดรธานี โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู จะเป็นผู้ประสานให้ความช่วยเหลือ
  3. แจ้งสิทธิและรับคำขอค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาฯ ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2 ) พ.ศ.2559 แก่ผู้เสียหาย และ ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินของผู้เสียชีวิต

ผลการให้ความช่วยเหลือ

        แจ้งสิทธิและรับคำขอค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาฯ  ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2 ) พ.ศ.2559 แก่ผู้เสียหาย และ ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินของผู้เสียชีวิต และได้ให้คำแนะนำในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด