• Slide 0

วันที่ 25 ธ.ค.2562 นายพยนต์ สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 10 จังหวัดเลย

วันที่ 25 - 26 ธ.ค.2562 นายพยนต์ สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 10 จังหวัดเลย โดยได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รวมทั้งประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และได้ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมภายในจังหวัดเลย เพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติราชการ และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเด็กและเยาวชนที่ถูกคุมประพฤติในสถานพินิจฯ จังหวัดเลย

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, ห้องรับแขก และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, ห้องรับแขก และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 5 คน, สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, รองเท้า, ต้นพืช, เด็ก, งานแต่งงาน, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 6 คน, สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

 

 

ลงวันที่ 5 ก.พ. 2563 11:48 น.

จำนวนผู้อ่าน 33 คน