• Slide 0

วันที่ 13 ม.ค. 2563 นายมณฑล แก้วเก่า ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 11 จังหวัดนครพนม

วันที่ 13 ม.ค. 2563 นายมณฑล แก้วเก่า ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 11 จังหวัดนครพนม โดยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุมเรือนจำกลางนครพนม เพื่อมอบนโยบายกระทรวงยุติธรรม และติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรม ตามกรอบการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. ยุติธรรม สร้างสุข
2. การลดความแออัดของจำนวนผู้ต้องขังในเรือนจำ
3. การแก้ไขปัญหายาเสพติด
4. โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ
5. การตรวจติดตามประเด็นสำคัญที่ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา
พร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่งในภาพอาจจะมี 1 คน, รองเท้า และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 3 คนในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืนในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 13 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 3 คน, สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 14 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่ม, ข้อความพูดว่า "BE NUMBER ONE HANOM PROBATION CLUB"ในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงวันที่ 5 ก.พ. 2563 15:42 น.

จำนวนผู้อ่าน 30 คน