ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบปฏิบัติ ครั้งที่ ๒ (สอบปฏิบัติ) และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ครั้งที่ ๓ (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปฯ

6 ก.พ. 2563 11:22 น. 111 ครั้ง

เอกสารแนบ