ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

11 ก.พ. 2563 17:41 น. 65 ครั้ง

เอกสารแนบ