ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

12 ก.พ. 2563 14:43 น. 107 ครั้ง

เอกสารแนบ