กรมบังคับคดีร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส. จัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินในคดียาเสพติดทั่วประเทศ นัดที่ 2 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 กว่า 200 รายการ

13 ก.พ. 2563 15:50 น. 2,860 ครั้ง


กรมบังคับคดีร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส. จัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินในคดียาเสพติดทั่วประเทศ นัดที่ 2 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ทรัพย์สินที่ทำการขายทอดตลาด อาทิเช่น วัตถุคล้ายทอง สร้อยคอ เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ กว่า 200 รายการ ผู้สนใจเข้าประมูลสามารถลงทะเบียนเวลา 08.30 น. เริ่มประมูลเวลา 09.30 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1 - 9 สนใจดูทรัพย์ได้ในวันทำการ ก่อนวันเริ่มประมูล ณ สำนักงาน ป.ป.ส. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมบังคับคดี โทร 02 881 4999 สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 หรือทางแอปพลิเคชั่นกรมบังคับคดี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด