ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนากระทรวงยุติธรรม 129 ปี ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 ก.พ. 2563 17:29 น. 60 ครั้ง

เอกสารแนบ