ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศ และ เอกสารประกวดราคา รายละเอียดคุณลักษณะ และตารางแสดงวงเงิน งานประกวดราคาจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาศูนย์ข้อมูล (Data Center) กระทรวงยุติธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 ก.พ. 2563 17:39 น. 71 ครั้ง

เอกสารแนบ