ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารและชุดสื่อนิทรรศการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบคู่มือศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมฉบับประชาชนภายใต้โครงการศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ โด

14 ก.พ. 2563 08:57 น. 55 ครั้ง