สยจ.ขอนแก่น ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน ๓ ราย

14 ก.พ. 2563 09:07 น. 9 ครั้ง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม และที่ปรึกษากฎหมาย คลินิกยุติธรรม ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน ๓ ราย ดังนี้  

              ๑.ยื่นคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา    จำนวน ๑ ราย

              ๒.ปรึกษากฎหมาย เรื่อง ฉ้อโกง    จำนวน ๑ ราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด