สยจ.มหาสารคาม จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

14 ก.พ. 2563 11:15 น. 19 ครั้ง

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น ๔ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมแก่ประชาชน 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด